Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat julkaistaan tiedekuntien sähköisissä opinto-oppaissa. Vaikka 1.1.2017 yliopistossa siirryttiin tiedekuntamalliin, tiedot ovat opinto-oppaissa 2016-2017 lukuvuoden loppuun asti vielä yksiköittäin.

Opinto-oppaissa kuvataan tutkintojen osaamistavoitteet, rakenteet ja sisällöt. Opintojen suositellut suoritusajankohdat kuvataan kunkin tutkinto-ohjelman kandidaattiohjelman ja maisteriopintojen tai maisteriohjelman rakenteessa. Lisäksi opinto-oppaista löytyvät tiedot tutkinto-ohjelmien valinnaisista opinnoista sekä opetettavista aineista.

Lukuvuosittaiset opetusta koskevat tiedot puolestaan löytyvät opetusohjelmasta.