Joissakin opintojaksoissa/opinnoissa voidaan käyttää lähtötasokoetta, jolla varmistetaan, että kaikilla osallistujilla on opintojen alkaessa opintojen vaatimat pohjatiedot kyseisestä aihepiiristä. Lähtötasokoetta käytetään joissakin opinnoissa valinnaisten opintojen opiskelijoiden valintaan ja karsintaan.

Lähtötasokokeen suorittamista edellyttävät kielten valinnaiset opinnot löytyvät Yliopiston sisäinen tarjonta -sivulta kohdasta "Viestintätieteiden tiedekunta".