Tutkinto-ohjelmien aineopintoihin kuuluva opintojakso, jossa opiskelija tutustuu tieteellisen tutkimuksen perusteisiin ja tekee kandidaatintutkielman.

Opinto-oppaissa on tarkempaa tietoa opintojaksojen sisällöstä ja laajuudesta.