Opintokokonaisuus muodostuu opintojaksoista. Opintokokonaisuuksia ovat muun muassa perus-, aine- ja syventävät opinnot. Näiden lisäksi on erillisiä opintokokonaisuuksia erityisesti valinnaisten aineiden opiskelijoita varten tai tietyn aihealueen ympärille rakentuvia kokonaisuuksia, esimerkiksi museologian opintokokonaisuus.