Tampereen yliopistolla on yhteistyöyliopistoja, joiden kanssa on solmittu kahdenvälinen opiskelijavaihtoa sekä mahdollisesti myös opettajavaihtoa koskeva sopimus. Joskus käytetään myös ilmaisua bilateraalinen vaihto. Sopimusten tarjoamat vaihto-opiskelumahdollisuudet ovat avoinna pääsääntöisesti kaikille yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille.