Mikäli kurssille otettavien opiskelijoiden määrää joudutaan rajaamaan, käytetään erilaisia valintakriteereitä. Tästä käytetään myös nimitystä etusijajärjestys. Yleensä etusijalla ovat opiskelijat, jotka hakeutuvat suorittamaan heille pakollisia opintoja suositeltuna suoritusajankohtana. Jos tätä ei voi soveltaa, voidaan käyttää erilaisia kurssille valitsemisen perusteita, kuten suoritettujen opintojen opintopistemäärää tai muuta opiskelijoiden kannalta tasapuolista perustetta.

Huomaa myös, että joillekin kursseille ei välttämättä pääse, ellei ole suorittanut edeltäviä opintoja.

Tutkintosäännön pykälässä 23 kerrotaan tarkemmin kursseille valitsemisesta ja kurssille ilmoittautumisesta