Yliopiston hallituksen hyväksymä sääntö, jossa määrätään muun muassa opintosuoritusten arvioinnista ja oikaisumenettelystä sekä tenttiin ilmoittautumisesta ja tulosten julkistamisesta.