Jokaiseen tutkintoon kuuluu valinnaisten opintojen kokonaisuus, johon voi valita opintoja melko vapaasti oman ja muiden tiedekuntien tarjoamista opinnoista. Valinnaisiin opintoihin voi kuulua täysin vapaavalintaisia tai keskenään vaihtoehtoisia opintoja tutkinto-ohjelmasta riippuen.
Aiemmin on puhuttu sivuaineista ja vapaasta sivuaineoikeudesta.