Perusopintojen ja aineopintojen jälkeen suoritettavat opinnot. Syventävät opinnot kuuluvat ylempään korkeakoulututkintoon eli maisterintutkintoon.