Osaamisperustainen opetussuunnitelma on sekä opiskelijan että opettajan keskeisin työkalu opetuksen ja opintojen suunnittelussa ja ohjauksen järjestämisessä. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat on kuvattu opinto-oppaissa.

Opetussuunnitelmaan on sisällytetty kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia opetuksen, opintojen ohjauksen, opiskelijoiden opintojen suunnittelun ja opintojen sujuvan etenemisen sekä osaamisen arvioinnin ja opintosuoritusten rekisteröinnin kannalta. Opetussuunnitelmat tarkistetaan ja uusitaan kolmen vuoden välein.