HOPS on henkilökohtainen opintosuunnitelma. HOPSin tekeminen tarkoittaa sitä, että valitsee, mitä opintoja ja milloin aikoo tehdä ja toisaalta myös pohtii miksi ja miten opiskelee. HOPS elää ja muuttuu opintojen myötä. Kirjallisen HOPSin laatiminen on pakollista kaikille opiskelijoille.