Kokonaismerkinnällä tarkoitetaan yhden opintokokonaisuuden (perus-, aine- tai syventävät opinnot) loppumerkintää. Kokonaismerkintää on haettava erikseen, ja käytäntö vaihtelee tiedekunnittain.