Ennen lähtöä

Seuraavassa on koottuna tärkeimmät yleiset asiat, jotka sinun tulisi muistaa vaihtoon tai harjoitteluun lähtiessäsi. Lue muistilista huolellisesti läpi.

 

Asuminen

Jos lähdet vaihtoon, vaihto-ohjelmasi koordinaattori antaa sinulle tiedot siitä, järjestääkö kohdeyliopistosi asunnon tai auttaako se asuntojärjestelyiden hoitamisessa. Usein kahdenvälisissä vaihdoissa sekä ISEP-, north2north, FIRST- ja muissa erillisissä vaihto-ohjelmissa kohdeyliopisto järjestää asunnon tai auttaa sen hankkimisessa. Useimmiten olet itse vastuussa asunnon hankkimisesta. Tampereella voit vuokrata oman asuntosi eteenpäin käyttäen esimerkiksi Opiskelijan Tamperetta apuna. TOASin verkkosivuilta löydät ohjeet asuntosi alivuokraukseen.

Harjoitteluun lähtiessäsi selvitä harjoitteluorganisaation yhdyshenkilöltä, onko organisaation mahdollista avustaa asuntojärjestelyiden hoitamisessa. Useimmiten olet itse vastuussa asunnon hankkimisesta!
Uuteen kaupunkiin kannattaa saapua hyvissä ajoin ennen työn tai opintojen ja mahdollisten orientaatiotilaisuuksien alkua. Näin sinun ei tarvitse hukata aikaasi käytännön asioista huolehtimiseen enää opintojen alettua. Sinun kannattaa varautua siihen, että joissakin maissa muodollisuuksien hoitaminen on byrokraattisempaa, eikä siis kannata hermostua vaikka aluksi esimerkiksi asumisjärjestelyt saattavat viedä aikaa. Myös asioiminen yliopistolla tai viranomaisten kanssa saattaa olla mutkikkaampaa kuin mihin olet tottunut. Pidä mielessäsi jokaisen matkustajan kultainen sääntö: ”Maassa maan tavalla”.

Mieti tarkkaan, mitä kannattaa ottaa mukaan. Alussa voit tarvita paljon käteistä rahaa esimerkiksi asunnon takuumaksuun yms. Passikuvia tarvitaan usein opiskelija- ja bussikortteihin.

Selvitä jo etukäteen sähkövirran voimakkuus ja jännite sekä pistokkeen tyyppi kohdemaassasi. Voit jo etukäteen varautua ostamalla adaptereita erilaisia sähkölaitteita varten.

Hanki tietoa kohdemaasta ja kohdeyliopistosta

Tutustu kohdemaassa opiskeluun esim. lukemalla Opetushallituksen Maatieto-sivuja. Lue myös Kansainvälisyys opinnoissa -sivuilta matkakertomustietokannasta aiemmin samassa yliopistossa tai maassa vaihdossa tai harjoittelussa olleiden kokemuksista.

Seuraa ulkoministeriön matkustustiedotteita kohdemaahasi lähteville ja ota niissä annetut ohjeet huomioon valmistautuessasi vaihto- tai harjoittelujaksoon. Jos kohteesi on alueella, jonka turvallisuustilanne on heikko tai heikentynyt, keskustele asiasta vaihtoon tai harjoitteluun lähettävän koordinaattorin kanssa.

Kannattaa tutustua kohdeyliopistosi tai harjoittelupaikkasi kotisivuihin sekä mahdolliseen muuhun tietoon kaupungista ja kohdemaasta. Liity myös Tampereen yliopiston vaihto-opiskelijoiden Facebook-ryhmään (UTA Outgoing Exchange Students), josta voit löytää monia maakohtaisia ja yleisiä vinkkejä!

Ilmoittautuminen Tampereen yliopistoon

Muista ilmoittautua Tampereen yliopistoon. Voit oman harkintasi mukaan ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi. Läsnäolevaksi ilmoittautuessasi maksat Tamyn jäsenmaksun ja saat lukuvuositarran opiskelijakorttiin. Olet näin ollen oikeutettu opiskelija-etuuksiin Suomessa (mm. VR:n alennukset) ja pääset YTHS:n vastaanotolle. Vain läsnäolevalle opiskelijalle voidaan kirjata opintosuorituksia. Voit ilmoittautua läsnäolevaksi myös vain yhden lukukauden ajaksi. Erasmus-apuraha maksetaan vasta ilmoittautumisen jälkeen.

Jos olet saanut vaihtopaikan tai Erasmus-harjoitteluapurahan Tampereen yliopiston kautta, NettiOpsun sähköisestä vaihtohakujärjestelmästä siirtyy automaattisesti tieto ulkomailla opiskelustasi tai harjoittelustasi. Sinun ei siis tarvitse ilmoittaa vaihtoasi erikseen NettiOpsussa, apurahasopimuksen täyttäminen riittää. Tampereen yliopiston sähköpostiosoitteesi on käytössä myös ulkomailla oleskelusi aikana. Erasmus-asioista tiedotetaan ensisijaisesti yliopiston sähköpostiosoitteeseen. Muista ilmoittaa aktuaarinkansliaan voimassa oleva osoitteesi.

Muista ilmoittaa suunnitelmien muutoksista oman vaihto-ohjelmasi tai harjoittelusi koordinaattorille!

Kaikissa vaihtoa koskevissa asioissa voit kääntyä oman vaihto-ohjelmasi koordinaattorin puoleen (tiedekuntien liikkuvuuskoordinaattoreiden tai Erasmus-koordinaattorin). Harjoitteluasioissa neuvoa kannattaa kysyä tiedekuntasi tai tutkinto-ohjelmasi harjoitteluyhdyshenkilöltä. Erasmus-toimistoon (erasmus(at)uta.fi) kannattaa myös olla yhteydessa Erasmus-vaihtoon tai -harjoitteluun liittyvissä asioissa. Koordinaattorin poissa ollessa voit lähettää sähköpostia myös kansainvälisen koulutuksen keskuksen toimistoon intoffice(at)uta.fi.

Kansainväliset opiskelijakortit ja Europass-asiakirjat

Joissain maissa saatat esimerkiksi saada alennusta esim. junalipuista ja retkeilymajoituksesta hankkimalla kansainvälisen etukortin. Tarkista ennen kortin hankkimista, oikeuttaako kortti etuihin juuri sinun kohdemaassasi.

Kansainvälisen ISIC-opiskelijakortin voi ostaa Kilroy Travelsista. Korttia näyttämällä saat lennot opiskelijahintaan, ja sillä voi saada myös muita alennuksia sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella. Lue lisää kortista Kilroyn sivuilta -> Opiskelu ulkomailla -> Opintoetuudet.

Myös Eurooppalainen nuorisokortti on Euroopassa tunnettu etukortti. Kortin tarjoamista eduista eri maissa voit lukea kortin kotisivulta.

Europassi on kansainvälinen työkalu, jonka avulla opiskelijat ja työntekijät voivat osoittaa osaamistaan yhtenäisellä tavalla ympäri Eurooppaa. Europassi koostuu viidestä asiakirjasta. Asiakirjat ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Hakija voi itse täyttää asiakirjoista ansioluettelon ja kielipassin, joiden liitteeksi voi koota valintansa mukaan muita Europass-asiakirjoja. Europass-ansioluettelon ja kielipassin voi täyttää Internetissä tai tiedostot voi ladata omalle tietokoneelleen. Ennen kuin arvioi omaa kielitaitoaan, on hyvä tutustua eurooppalaisen viitekehyksen itsearviointilokerikkoon.

Diploma Supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite ja se on yksi Europass-asiakirjoista. Se sisältää lisätietoja kyseessä olevasta tutkinnosta, oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty. Valmistunut opiskelija saa Diploma Supplementin automaattisesti tutkintotodistuksen liitteenä.

Europass-sivut

Lähtöorientaatio

Tampereen yliopiston Kansainvälisen koulutuksen keskus järjestää orientaatioiltapäivän opiskelijoille, jotka lähtevät vaihto-opiskelemaan tai harjoittelemaan. Alta löydät esimerkinomaisesti viimeksi pidetyn orientaation ohjelman ja esitykset.

Orientaatiopäivän tarkoitus on tarjota opiskelijoille lisätietoa vaihtoon liittyvistä asioista sekä valmistaa heidät kohtaamaan joskus yllättäviäkin tapahtumia. Ohjelmassa on luentoja muun muassa uuteen kulttuuriin sopeutumisesta, turvallisuuteen ja terveydenhoitoon liittyvistä asioista sekä vaihdon aikaisten opintojen suunnittelusta ja hyväksiluvusta. Ohjelman viimeinen osio ovat maaryhmät, joihin on pyydetty aikaisemmin vaihdossa olleita konkareita kertomaan omista kokemuksistaan ja vastaamaan kysymyksiin.

Lähtöorientaation ohjelma torstaina 20.4.2017 klo 12.15–17.00

Orientaatiopäivän avaus
Learning Another Culture (pdf)
Itseopiskelustudion esittely (self-access centre)
Terveydenhoitajan puheenvuoro (pdf)
Turvassa maailmalla: terveellä järjellä, avoimin mielin (pdf)
Vaihdon aikana suoritettavien opintojen suunnittelu ja hyväksiluku                
(Kahvitauko Juhlasalin aulassa)
Keskustelua vaihtokokemuksista maakohtaisissa ryhmissä (maaryhmät eri luokkahuoneissa)

Maastamuutto- ja matkustusilmoitus

Tee muuttoilmoitus maistraatille ja Postille. Voit tehdä ilmoituksen Postin verkkopalvelussa, puhelimitse tai paperilomakkeella, joita saa posteista ja maistraateista. Palatessasi sinun on muistettava tehdä ilmoitus paluustasi!

Suomen ulkoasiainministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä ennen ulkomaille lähtöä. Näin Suomen viranomaiset saavat sinuun yhteyttä mahdollisissa kriisitilanteissa. Ilmoituksen voit tehdä Ulkoasiainministeriön sähköisessä palvelussa.

Myös Kelaan tulisi tehdä aina tilapäisestäkin ulkomailla asumisesta maastamuuttoilmoitus. Ilmoituksen voit tehdä Kelan sivuilla.

Oleskelulupa ja viisumi, passi, edustustot Suomessa

Tarkista ensin, että passisi on voimassa koko kohdemaassa oleskelusi ajan. Joihinkin maihin mentäessä passin on oltava voimassa vähintään 6 kk maasta poistumisen jälkeen, ja Venäjällä passin tulee olla voimassa vähintään 18 kuukautta viisumin voimassaoloajan alkamispäivästä.

Jos ulkomailla oleskelu kestää pitempään kuin 3 kuukautta, sinun tulee hankkia kyseisen maan oleskelulupa. Oleskelulupa tulee hankkia jo ennen lähtöä Suomessa ao. maan suurlähetystöstä lukuun ottamatta EU- ja ETA-maita, joissa oleskeluoikeus rekisteröidään vasta kohdemaassa. Jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen, oleskelulupavaatimukset tulee tarkistaa tapauskohtaisesti kansalaisuutesi ja vaihtosi kohdemaan perusteella. EU- ja ETA-maissa EU-kansalaiset voivat rekisteröidä oleskelunsa kolmen kuukauden kuluessa perillä kohdemaassa. Turkkiin menevien tulee hakea oleskelulupaa etukäteen maan suurlähetystöstä. Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa Pohjoismaissa.

Pääsääntöisesti kolmannen maan kansalaisen tulee aina hakea vaihtojaksoa varten erillinen oleskelulupa kohdemaan lähimmästä konsulaatista. Ainoastaan toiseen Schengen-sopimuksen maahan korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi menevä kolmannen maan kansalainen voi oleskella kohdemaassa Suomeen myönnetyllä oleskeluluvalla.

Oleskeluluvan saamiseen saattaa mennä aikaa parikin kuukautta, joten hae sitä ajoissa!

Nykyään ohjeet oleskeluluvan tai viisumin hakemiseen löytyvät useimmiten maan suurlähetystön tai konsulaatin www-sivuilta. Jos et löydä tietoa internetistä, ota yhteyttä suoraan suurlähetystöön tai konsulaattiin.

Ulkovaltojen edustautuminen Suomessa (ulkoasiainministeriö)

Ota kopio passista ja viisumista tai oleskeluluvasta ja pidä niitä erillään alkuperäisistä dokumenteista. Jos esimerkiksi kadotat passisi, tämä varotoimenpide helpottaa asioiointia eri viranomaisten kanssa.

Opintotuki ja muut raha-asiat

Opintotukea voidaan myöntää ulkomailla opiskeluun, jos opinnot vastaavat tuettavia opintoja Suomessa tai sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Vaihto-opiskelijaksi lähtevän tulee siis varmistaa, että ulkomaiset opinnot voidaan hyväksilukea Tampereen yliopistossa tehtävään tutkintoon. Opintotukea voi saada myös ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun, jos opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä. Huomioi, että harjoitteluun pätee myös Kelan opintopistevaatimus eli vähintään 5 opintopistettä kuukaudessa.

Opintotukihakemukseen tulee liittää todistus vaihtojaksosta (pdf). Täytä lomake sähköisesti käyttäen Adobea ja liitä todistus allekirjoitettuna opintotukihakemukseen Kelaan. Todistus allekirjoitetaan vain, jos kyseessä on Tampereen yliopiston vaihto- tai harjoitteluohjelma.

Lisätietoja opintotuesta ulkomailla löytyy Kelan sivuilta

Ota selvää omasta pankistasi, mikä on edullisin ja kätevin tapa hoitaa raha-asiat kohdemaassasi. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Debit- ja Visa Electron -kortit, tilisiirrot tai kansainvälinen luottokortti, kuten Visa tai Mastercard. Huomaa, että opintotuki ja Erasmus-harjoitteluapuraha maksetaan kuukausittain suomalaiselle tilillesi. Kysy omasta pankistasi jo etukäteen kaikki sellaiset tiedot, joita saatat tarvita rahasiirtoja ulkomaiseen pankkiin tehdessäsi (esim. pankin SWIFT-koodi ja IBAN-muotoinen tilinumerosi sekä maksun käsittelyaika).

Ennen matkaan lähtöä kirjaa ylös kaikkien mahdollisten luotto- ja pankkikorttiesi numerot ja säilytä niitä erillään korteista ja rahoista. Jos esimerkiksi kadotat lompakkosi, tämä varotoimenpide helpottaa huomattavasti asiointia eri viranomaisten kanssa.

Terveys- ja rokotusasiat

YTHS antaa terveysasioihin liittyvää matkailuneuvontaa muun muassa sähköisenä palveluna. Lue lisää YTHS:n sivuilta.

Tutustu myös sivustoon, jonne on koottu maakohtaista tietoa terveydenhoitopalveluista ulkomailla.

Hae Kelasta eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jos olet lähdössä Eurooppaan. Sairaanhoitokortti on maksuton, ja sen haltija saa toisessa EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä oleskellessaan lääketieteellisistä syistä välttämättömän sairaanhoidon. Kukin maa antaa sairaanhoitoa oman lainsäädäntönsä ja järjestelmänsä mukaisesti. Saat vastaavat sairaanhoitopalvelut samoin omavastuukustannuksin ja menettelyin kuin maan omat kansalaiset. Huomaa, että eurooppalaisella sairaanhoitokortilla ei saa korvausta sairastumisen tai onnettomuuden takia poikkeuksellisesta kuljetuksesta Pohjoismaiden ulkopuolelta Suomeen. Asianmukainen matkavakuutus korvaa tällaisia kustannuksia samoin kuin lisämaksuja ja omavastuuosuuksia hoidosta. Tarkista lisäksi, mitä muuta kohdemaassasi saattaa tarvita sairastumisen/tapaturman varalle. Lisätietoja saat Kelan sivuilta (Kela-kortti -> Eurooppalainen sairaanhoitokortti).

Jos käytät jotain lääkettä säännöllisesti, ota sitä tarpeeksi mukaasi ja muista selvittää, kuinka saat sitä tarvittaessa lisää. Muista ottaa kaikki tarvitsemasi reseptit mukaasi. Matkalle lähtiessäsi sinun kannattaa myös varautua jonkinlaisella hätäapteekilla: ota mukaasi esimerkiksi päänsärky- ja ripulitabletteja, mahdollisesti pahoinvointilääkkeitä sekä laastaria.

Tarkista hyvissä ajoin, ovatko rokotuksesi kunnossa. Hampaat olisi myös hyvä tarkistuttaa ennen vaihtoon lähtöä. Ole kuitenkin ajoissa liikkeellä, sillä YTHS:n hammashoitolassa on ruuhkaa!

Työluvat ja työsuhdeasiat (harjoittelijalle)

Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatteen mukaisesti EU-kansalaiset voivat työskennellä toisessa EU-maassa ilman työlupaa. Pohjoismaiden kansalaisilla on oikeus asua ja/tai työskennellä toisessa Pohjoismaassa ilman työ- ja oleskelulupaa. Mikäli sen sijaan suunnittelet Erasmus-harjoittelua Turkissa, selvitä työlupaan liittyvät asiat hyvissä ajoin. Lue lisää työluvista.

Mistä tietoa Euroopan ulkopuolisille harjoittelijoille?

Eures-palvelusta löytyy hyvin tietoa työsuhdeasioista.

Kannattaa selvittää, mikä kohdemaassasi on tavallinen työaika, miten lomat määräytyvät ja millaisia oikeuksia sinulla on harjoittelijana.

Vaihtoon tai harjoitteluun liittyvät dokumentit

Muista täyttää NettiOpsussa hyvissä ajoin vaihtoasi tai harjoitteluasi koskeva apurahasopimus eli ulkomaanjaksoa koskevat tiedot sekä pankkiyhteystietosi, jotta Tampereen yliopisto voi maksaa sinulle kuuluvan matka- tai muun apurahan (esimerkiksi Erasmus-apuraha, FIRST- tai north2north).

Kohdeyliopistoon hakiessasi sinun täytyy laatia alustava opintosuunnitelma. Laadi alustava opintosuunnitelma jo ennen vaihtoon lähtöä ja neuvottele etukäteen oman tiedekuntasi vastuuopettajien ja/tai oman HOPS-opettajasi kanssa vaihtovuoden opintojen korvaavuuksista sekä tiedekuntasi opintopäällikön kanssa vaihtojaksosi opintojen sisällyttämisestä tutkintoosi. Erasmus+ -ohjelman sekä kahdenvälisten tai muiden Tampereen yliopiston hallinoimien vaihtojenkeskeinen periaate on, että ulkomailla suoritetut opinnot hyväksytään täysimääräisinä osaksi Tampereen yliopistossa suoritettavaa tutkintoa.

Erasmus-vaihtoon lähtiessäsi muista täyttää Learning Agreement (doc) ja pyytää siihen tiedekuntasi liikkuvuuskoordinaattorin allekirjoitus. Vaihdon jälkeen Learning Agreementin tulee sisältää samat opintojaksot kuin vaihtoyliopistosta vaihdon päätteeksi saatava virallinen opintorekisteriote. Tämän vuoksi Learning Agreementiin pitää mahdollisesti tehdä vaihdon alussa muutoksia, kun saat selville lopulliset suoritettavat kurssit (Learning Agreement part II, doc). Palauta muutoslomake (part II) aina yhdessä alkuperäisen suunnitelman (part I) kanssa.

Erasmus-harjoitteluun lähtiessäsi muista täyttää Training Agreement (doc) eli harjoittelusopimus harjoittelupaikan ja harjoittelukoordinaattorisi kanssa.

Tampereen yliopistosta sinun on mahdollista saada englanninkielinen opintorekisteriote, joko numero- tai kirjainarvostelulla. Virallisen otteen voit pyytää Tampereen yliopiston aktuaarinkansliasta. NettiOpsusta saat englanninkielisen opintorekisteriotteen (PDF), kun vaihdat sivupalkista kielen englanniksi. Lisätietoa opintojen hyväksiluvusta.

Vakuutukset

Tarkista nykyinen vakuutusturvasi omasta vakuutusyhtiöstäsi. Vakuutuksen ottamista suositellaan (myös matkatavara-, matkavastuu- ja oikeusturvavakuutus), vaikka kuuluisitkin paikallisen sairausvakuutuksen piiriin. Yliopisto ei vakuuta vaihtoon lähteviä opiskelijoita. Huomaa myös, että kotivakuutukseen sisältyvä irtaimiston vakuutus pätee usein myös ulkomailla. Jos matkustat Venäjälle, ota selvää, minkä vakuutusyhtiöiden matkavakuutukset kelpaavat viisumia haettaessa.

Sähköisen apurahasopimuksen liitteenä on Tampereen yliopiston vastuulomake, jonka tarkoituksena on selventää Tampereen yliopiston kautta ulkomaille opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon lähtevän opiskelijan henkilökohtaisia velvollisuuksia ja vastuita.

Erasmus-opiskelijavaihto

Erasmus-apurahaan ei liity vakuutusturvaa. Erasmus-opiskelijavaihdossa vaadittava pakollinen vakuutus on sairausvakuutus (minimissään Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, ks. terveys- ja rokotusasiat). Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon ajalle ajalle kannattaa hankkia yksityinen matkavakuutus, sillä Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei ole riittävä esimerkiksi kotiuttamistapauksissa tai tietyissä sairaanhoitotapauksissa, joten täydentävä vakuutus voi olla tarpeellinen.

Erasmus-harjoittelu

Erasmus-harjoittelujen harjoittelusopimuksessa velvoitetaan työnantajaa vakuuttamaan opiskelija harjoittelun ajaksi. Tällä viitataan vastuuvakuutukseen (liability insurance), joka kattaa kolmansille osapuolille aiheutetut vahingot työn aikana. Mikäli työnantaja ei ota Erasmus-harjoittelijalle vastuuvakuutusta, ole yhteydessä Erasmus-toimistoon. Vastuuvakuutuksella ei viitata matkavakuutukseen, jonka solmiminen on joka tapauksessa suositeltavaa. Ota myös selvää, kattaako matkavakuutuksesi irtaimistosi myös ulkomailla.

Erasmus-harjoittelijavaihdossa toinen pakollinen vakuutus on sairausvakuutus (minimissään Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, ks. terveys- ja rokotusasiat). Harjoittelun ajalle ajalle kannattaa hankkia yksityinen matkavakuutus, sillä Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei ole riittävä esimerkiksi kotiuttamistapauksissa tai tietyissä sairaanhoitotapauksissa, joten täydentävä vakuutus voi olla tarpeellinen.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat sairastuessasi tarpeellisen hoidon kaikissa EU- ja ETA-maissa. Sairaanhoitokortti on maksuton. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa KELAn www-sivuilta. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija saa toisessa EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä oleskellessaan lääketieteellisistä syistä välttämättömän sairaanhoidon. Kukin maa antaa sairaanhoitoa oman lainsäädäntönsä ja järjestelmänsä mukaisesti. Saat vastaavat sairaanhoitopalvelut samoin omavastuukustannuksin ja menettelyin kuin maan omat kansalaiset. Huomaa, että eurooppalaisella sairaanhoitokortilla ei saa korvausta sairastumisen tai onnettomuuden takia poikkeuksellisesta kuljetuksesta Pohjoismaiden ulkopuolelta Suomeen. Asianmukainen matkavakuutus korvaa tällaisia kustannuksia samoin kuin lisämaksuja ja omavastuuosuuksia hoidosta. Tarkista lisäksi, mitä muuta kohdemaassasi saattaa tarvita sairastumisen/tapaturman varalle.

Tampereen yliopisto on solminut vakuutusyhtiö IFin kanssa sopimuksen opiskelijoiden tutkintoon kuuluvien harjoitteluiden tapaturmavakuutuksesta. Kyseinen tapaturmavakuutus kattaa harjoittelussa työaikana tai työmatkalla tapahtuneet harjoittelijaan itseensä kohdistuneet tapaturmat. Mikäli joudut tapaturmaan Erasmus-harjoittelun aikana, olethan heti yhteydessä Erasmus-koordinaattoriin (erasmus(at)uta.fi).

Verotus (harjoittelijalle)

Perehdy Suomen verohallinnon ohjeisiin verotuksesta Verohallinnon sivuilla.

Pääsääntö on, että ulkomaisen työnantajan palveluksessa olevan palkka verotetaan kohdemaassa. Kyseisestä palkasta on kuitenkin annettava veroilmoitus myös Suomeen. Jos tulo verotetaan Suomessa, kaksinkertainen verotus poistetaan. Jos työskentelee sen sijaan ulkomailla suomalaisen työnantajan palveluksessa ja oleskelu ulkomailla kestää enintään 6 kuukautta, palkka verotetaan Suomessa normaaliin tapaan, eikä työntekovaltiolla ole yleensä verotusoikeutta. Mikäli harjoittelusi on palkallinen, ota selvää kohdemaan verotuksesta.

Pohjoismaiden osalta saat tietoa Pohjoismaiden ministerineuvoston palvelusta.

EU-maiden verotusasioista löydät tietoa Eures-palvelusta.