Yhteishaku

Yhteishaku

Yhteishaussa opiskelijoita valitaan Tampereen yliopistoon suorittamaan

Osa tutkinto-ohjelmien opiskelupaikoista on yhteishaussa varattu ensikertalaisille hakijoille. Tietoa ensikertalaisen hakijan määritelmästä ja heille varatuista opiskelupaikoista löydät ensikertalaisten aloituspaikkoja koskevalta sivulta.

Kaikki Tampereen yliopiston yhteishaussa olevat hakukohteet on julkaistu Opintopolku.fi -sivustolla. Yhteishaussa haettavana olevat kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavat hakukohteet löydät myös Yhteishaku tutkinto-ohjelmiin -sivulta. Pelkästään maisterin tutkintoon johtavat hakukohteet löytyvät Maisterikoulutukset ja -ohjelmat -sivulta.

Hakumenettely ja hakuaika

Kaikkiin Tampereen yliopiston yhteishaun hakukohteisiin haetaan Opintopolku.fi -sivustolla. Hakea voi enintään kuuteen eri hakukohteeseen, jotka järjestetään hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen.

 • Yhteishaun 2018 I hakuaika: ei Tampereen yliopiston hakukohteita
 • Yhteishaun 2018 II hakuaika: 14.-28.3.2018 (kaikki Tampereen yliopiston yhteishaun hakukohteet kuuluvat tähän hakuaikaan; hakuaika päättyy klo 15.00)
 • Katso myös Jos haen useammassa haussa.

Hakijaryhmät yhteishaussa

Valintakokeen ja/tai yo-tutkintotodistuksen perusteella hakevat

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet voidaan valita hakukohteesta riippuen kolmessa valintajonossa: ylioppilastutkintotodistuksen perusteella, pelkän valintakokeen perusteella tai valintakokeen ja todistuksen perusteella. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annettavat pistemäärät vaihtelevat hakukohteittain. Hakijan, jonka äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame, ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen tilalla suorittama koe (suomi/ruotsi toisena kielenä) pisteitetään Tampereen yliopistossa kuten äidinkielen koe, ellei valintaperusteissa toisin mainita.
  • International Baccalaureate -, European Baccalaureate - ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet voidaan valita hakukohteesta riippuen kolmessa valintajonossa: tutkintotodistuksen perusteella, pelkän valintakokeen perusteella tai valintakokeen ja todistuksen perusteella. Tarkemmat tiedot selviävät hakukohteen valintaperusteista. Tullakseen huomioiduksi opiskelijavalinnassa hakijan tulee hakemuksen täytettyään lähettää yliopiston hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksesta.

   Ks. myös IB-, EB- ja RP-tutkintojen pisteitys.

  • Hakija, joka ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa, voi tulla valituksi pelkän valintakokeen perusteella. Tarkista valintamenettely ko. hakukohteen valintaperusteista.

  Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella hakevat

  Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmiin kandidaatin ja maisterin tutkintoihin voidaan valita opiskelijoita hakukohteesta riippuen myös avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella ilman valintakoetta. Ks. lisätietoja avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella hakemisesta.

  Suoraan maisterin tutkintoon hakevat

  • Alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) suorittanut hakija voi tulla valituksi suoraan maisterin tutkintoon aiemmin suoritettujen opintojen perusteella. Ks. lisätietoja maisterin tutkintoon hakemisesta.