Siirtohaku

Siirtohaku

Siirtohaussa opiskelijat valitaan suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella.

Siirtohaussa voivat hakea hakukohteesta riippuen

  • muista korkeakouluista siirtyvät kandidaattivaiheen opiskelijat ja/tai
  • Tampereen yliopistossa tiedekuntaa tai tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat kandidaattivaiheen opiskelijat

Hakukohteet löydät sivuilta tutkinto-ohjelmat. Huomaa, että kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei ole siirtohakua vaan pelkkä yhteishaun hakukohde. Siirtohaku alkaa 2.5.2018 ja päättyy 16.5.2018 klo 15.00. Huomaathan, että joihinkin hakukohteisiin valitaan siirtohaussa pelkästään Tampereen yliopiston sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavia. Tarkista tarkemmat valintaperusteet kunkin hakukohteen kohdalta.

Huom! Tampereen yliopiston suomenkielisiin maisterikoulutuksiin ja –ohjelmiin ei haeta siirtohaussa, vaan korkeakoulujen yhteishaun II-hakuaikana, 14.3.-28.3.2018. Maisterikoulutukset ja -ohjelmat on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto) jo suorittaneille. Jos alempi korkeakoulututkinto on valmis tai valmistuu hakukeväänä, tulee hakea suoraan maisterikoulutukseen.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä yksiköstä tai tiedekunnasta toiseen siten, että hänen tutkintonsa vaihtuu (yliopistolaki 36 §). Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.

Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun (Yliopistolaki 41 §). Siirto-opiskelijan tutkinnon suoritusaika ei siis ala alusta uuden opiskeluoikeuden myötä. Tämä ei kuitenkaan koske ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneita, joiden tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytettyä läsnä- ja poissaoloaikaa.

Siirto-opiskelijoiden valinnan edellytyksenä ovat pääsääntöisesti haettavaan tutkinto-ohjelman alaan kuuluvat aiemmin suoritetut opinnot. Tarkemmat valintaperusteet löytyvät kunkin hakukohteen kohdalta.

Toisesta suomalaisesta yliopistosta saadun opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeuden siirtyminen siirtohaussa

Mikäli toisesta suomalaisesta yliopistosta siirtyvä opiskelija tulee valituksi siirto-opiskelijana Tampereen yliopistoon, hänet voidaan hyväksyä jatkamaan aineenopettajan pedagogisia opintoja Tampereen yliopistossa. Tämä edellyttää, että opetettava aine on Tampereen yliopiston koulutusvastuulla. Opiskelija saa ajallisesti rajatun opinto-oikeuden aineenopettajan pedagogisiin opintoihin opintoaikojen rajoituslain mukaisen opiskeluaikansa puitteissa, kuitenkin siten että pedagogiset aineopinnot on aloitettava viimeistään siirtovalinnastaan seuraavan toisen läsnäololukuvuoden alkaessa. Ks. lisätietoa aineenopettajan pedagogisten opintojen valintaperusteista.

Hakumenettely ja hakuaika

Tampereen yliopiston kevään 2018 siirtohaku toteutetaan sähköisesti opintopolku.fi-sivustolla. Siirtohaku alkaa 2.5.2018 ja päättyy 16.5.2018 klo 15.00, jolloin hakemuksen on oltava perillä. Tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018.

Huomaa, ettei siirtohaku kuulu korkeakoulujen yhteishakuun. Siirtohaussa haetaan siirtohaun sähköisellä hakulomakkeella  ja Opintopolussa valita se hakukohde, jonka edessä on tunniste "siirtohaku". Tampereen yliopiston siirtohaussa voi hakea vain yhteen hakukohteeseen. Siirtohaussa hakeminen ei kuitenkaan rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen.

Liitteet

Siirtohaussa hakevien tulee toimittaa hakemukseensa liitteitä, jotka selviävät sähköisen hakulomakkeen täytön yhteydessä. Katso Siirtohaun liiteohjeet.