Maisterikoulutukset ja -ohjelmat

Maisterikoulutukset ja -ohjelmat

Alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) suorittaneet voivat hakea suoraan Tampereen yliopiston suomenkielisiin ja englanninkielisiin maisterikoulutuksiin ja -ohjelmiin. Mahdolliset tarkemmat hakukriteerit ja rajaukset selviävät valintaperusteista.

Suomenkielisiin maisterikoulutuksiin ja erillisiin maisteriohjelmiin haetaan korkeakoulujen yhteishaun II hakuaikana, joka alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -sivustolla.

Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, joihin kuuluvat sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen hakukohteet. Näistä enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia. Hakijan on asetettava valitsemansa hakukohteet hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Mieluisuusjärjestystä voi muuttaa hakuajan puitteissa, mutta hakuajan päätyttyä se on sitova.  Katso myös Jos haen useammassa haussa.

Yhteishaun hakulomakkeella haetaan sekä Tampereen yliopiston kandidaatti- ja maisteriopintoihin että suoraan maisteriopintoihin ja ne ovat eri hakukohteita. Varmista hakulomaketta täyttäessäsi, että olet valinnut oikeat hakukohteet. Koulutuksen kesto (maisterikoulutuksissa yleensä 2 vuotta) käy ilmi hakukohteen nimestä ja lisäksi maisterihaun hakukohteiden nimessä on maininta ”maisterihaku”. Huomaathan, että hakuajan päättymisen jälkeen hakutoiveita tai niiden järjestystä ei voi muuttaa.

Yhteishaussa 2018 haettavana olevat Tampereen yliopiston suomenkieliset maisterikoulutukset ja -ohjelmat julkaistaan Opintopolku.fi -sivustolla ja löydät ne myös sivulta Maisterikoulutukset ja -ohjelmat.

Englanninkielisiin maisteriohjelmiin haetaan Tampereen yliopiston kansainvälisessä maisterihaussa.

 

Liitteet

 

Maisterikoulutuksiin ja -ohjelmiin hakevien tulee toimittaa hakemukseensa liitteitä, jotka selviävät sähköisen hakulomakkeen täytön yhteydessä. Katso Maisterikoulutusten- ja ohjelmien liiteohjeet.