Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Mitä ovat kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot?

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään.

Lisätietoja ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta Suomessa saat Opetushallituksen sivuilta (http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/opetushallituksen_paatokset).

Jotta hakija voidaan valita kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin, hänellä tulee olla ulkomailla suoritetusta tutkinnosta Opetushallituksen rinnastuspäätös, jossa edellytetään täydentävien opintojen suorittamista. Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoja suorittavat osallistuvat yliopiston varsinaiseen opetukseen kuten esimerkiksi päivisin järjestettäville luennoille ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden tiedekunta). Opinto-oikeus myönnetään määräaikaisena.

Mihin voi hakea?

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin voi hakea seuraaville aloille: luokanopettajakoulutus, lastentarhanopettajakoulutus, pedagogiset opinnot ja opetettavan aineen opinnot.

Lisäksi seuraavien alojen kelpoisuusopintomahdollisuuksista voi tiedustella vastaavasta tiedekunnasta: sosiaalityö ja psykologia (yhteiskuntatieteiden tiedekunta) sekä kirjastotoimi (viestintätieteiden tiedekunta).

Suoritettavat opintojaksot määritellään hyväksytyille Opetushallituksen rinnastuspäätöksen perusteella.

Opintomaksut

Opinnoista peritään avoimen yliopisto-opetuksen mukaista maksua (15e/opintopiste), ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena (kasvatustieteiden tiedekunta). Maksu suoritetaan opintojen alkaessa.

Hakeminen

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin haetaan erillisellä paperilomakkeella, jonka löydät Lomakkeet-sivulta. Hakemukseen on liitettävä kopiot ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta ja opintorekisteriotteesta sekä kopio Opetushallituksen rinnastuspäätöksestä. Tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta tulee toimittaa auktorisoidun kääntäjän laatimat käännökset ellei dokumenttien alkuperäiskieli ole englanti.

Haku syksyllä alkaviin opintoihin tapahtuu 30.4. mennessä ja keväällä alkaviin opintoihin 30.10. mennessä. Huomaathan, että opintojen lopullinen aloitusaika riippuu suoritettavaksi määritellyistä opintojaksoista ja määritellään erikseen opinto-oikeuden myöntämispäätöksessä

Hakemus liitteineen jätetään sen tiedekunnan toimistoon, jolta opiskeluoikeutta haetaan tai lähetetään osoitteella: Ao. tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto. Jos haet useampaan kuin yhteen kokonaisuuteen (esim. opetettava aine ja pedagogiset opinnot), tee jokaiseen kokonaisuuteen oma hakemuksensa.

Opetuksesta vastaavat tiedekunnat:

  • Opetettavan aineen täydentävät opinnot: tiedekunta riippuu opetettavasta aineesta. Tiedekuntien opetustarjontaan voi tutustua opinto-oppaiden avulla.
  • Opettajan pedagogisten opintojen täydentävät opinnot: kasvatustieteiden tiedekunta
  • Luokanopettajan täydentävät opinnot: kasvatustieteiden tiedekunta
  • Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot: kasvatustieteiden tiedekunta

Tulosten julkistaminen

Hakeneille lähetetään henkilökohtainen tieto valinnan tuloksesta. Myöntävän päätöksen yhteydessä lähetetään lisätietoa ilmoittautumisesta.