JOO-opinnot

JOO-opinnot

Sivuainetta opiskelemaan Tampereen yliopistoon? Joustavalla opinto-oikeudella (JOO) se on mahdollista!

Tampereen yliopistossa sivuaineita kutsutaan valinnaisiksi opinnoiksi. Tämä johtuu siitä, että yliopistossa opiskellaan pääaineiden sijaan tutkinto-ohjelmissa. Tampereen yliopiston valinnaiset opintokokonaisuudet kuitenkin vastaavat täysin muiden korkeakoulujen sivuaineopintoja, joten voit huoletta hakeutua JOO-opiskelijaksi yliopistoon.

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea sekä alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat että tohtoriopiskelijat. JOO-opinto-oikeuden hakemisessa haetaan ensin puoltoa omasta kotiyliopistosta, ja vasta sen jälkeen hakemuksen voi lähettää toiseen yliopistoon. Voit lukea oman yliopistosi puoltoaikatauluista JOOPAS-palvelun sivuilta (kohta "ohje kotiyliopistona").

Huom! Jos olet Tampereen teknillisen yliopiston opiskelija, tarkista ensin, löytyvätkö haluamasi opinnot ristiinopiskelutarjonnasta ja hakeudu opintoihin ensisijaisesti ristiinopiskelupalvelun kautta.

Tampereen yliopiston tarjoamaan valinnaisten opintojen valikoimaan voit tutustua esimerkiksi Tampereen yliopiston sähköisten opinto-oppaiden avulla.

Jos olet Tampereen yliopiston opiskelija ja haluat suorittaa valinnaisia opintoja toisessa yliopistossa, lue Tampereen yliopiston opiskelijoille tarkoitettua JOO-infosivua.

  Hakuajat

  Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmien JOO-opintoihin on jatkuva haku, eli opintoihin voi hakeutua milloin vain lukuvuoden aikana. Hakeminen tulee kuitenkin tehdä hyvissä ajoin, viimeistään kuukausi ennen opintojakson alkamista. Lisätietoja saat tiedekuntien JOO-yhteyshenkilöiltä.

  Hakulomake

  Sähköistä hakua käyttävien yliopistojen opiskelijat voivat tehdä hakemuksen sähköisesti osoitteessa haku.joopas.fiJOOPAS-palvelussa on listattu, mihin yliopistoihin haetaan sähköisesti ja mihin paperisella hakulomakkeella.

  Muiden kuin sähköistä hakua käyttävien yliopistojen opiskelijat hakevat JOO-opintoihin yhteisellä valtakunnallisella hakulomakkeella (muista lukea myös täyttöohje!). Lomaketta saa JOOPAS-palvelun lisäksi kaikista korkeakouluista.

  Sekä sähköiseen että paperiseen hakemukseen on liitettävä opintosuoritusote.

  Tampere Summer School JOO-opintoina

  Useimmat Tampere Summer School -kesäopintojaksossa tarjolla olevat kurssit ovat avoimia myös JOO-opiskelijoille. Kesäkoulukursseja järjestävät Tampereen yliopiston lisäksi Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu, ja JOO-tarjontaan kuuluvat kaikki paitsi Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämät kurssit. JOO-opiskelijoiden tulee hakea puoltoa normaalisti oman kotikorkeakoulunsa ohjeiden mukaisesti ja ilmoittautua kursseille kesäkoulun omalla hakulomakkeella hakuajan puitteissa. Mikäli aiot suorittaa kesäkoulukursseja JOO-opintoina, ole yhteydessä osoitteeseen summerschool@uta.fi.