Haku avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Haku avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Tutkinto-ohjelmiin kandidaatin ja maisterin tutkintoihin voidaan valita opiskelijoita avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella ilman valintakoetta. Avoimien tai erillisten opintojen perusteella hakevilta edellytettyjen opintosuoritusten määrä on määritelty tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa. Huomaathan, että kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei ole valintaa avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella.

Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella haetaan korkeakoulujen yhteishaun II hakuaikana, joka alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -sivustolla. Yhteishaun hakulomakkeella haetaan sekä Tampereen yliopiston kandidaatti- ja maisteriopintoihin että suoraan maisteriopintoihin ja ne ovat eri hakukohteita. Avoimien ja erillisten opintojen perusteella haetaan kandidaatti- ja maisteriopintoihin. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat tietyin edellytyksin hakea Tampereen yliopiston maisterikoulutuksiin ja -ohjelmiin.

Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, joihin kuuluvat sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen hakukohteet. Hakijan on asetettava valitsemansa hakukohteet hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Mieluisuusjärjestystä voi muuttaa hakuajan puitteissa, mutta hakuajan päätyttyä se on sitova.  Katso myös Jos haen useammassa haussa.

Liitteet

Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella hakevien tulee toimittaa hakemukseensa liitteitä, jotka selviävät sähköisen hakulomakkeen täytön yhteydessä. Katso Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella hakevien liiteohjeet.