Avoimet yliopisto-opinnot

Avoimet yliopisto-opinnot

Avoimet yliopisto-opinnot antavat kaikille mahdollisuuden opiskella Tampereen yliopistossa tutkinnon osia. Opetus on Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaista. Opetustarjonnassa on osia useista yliopiston tutkinto-ohjelmista. Avoimet yliopisto-opinnot maksavat 15 euroa/opintopiste.

Käytä välivuotesi tehokkaasti tai lisää osaamistasi!

Avoimessa yliopisto-opetuksessa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta yliopistoon tähtääville avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen ei mene hukkaan. Voit sisällyttää suoritetut opinnot tutkintoosi, jos esimerkiksi pääset seuraavana vuonna valintakokeen kautta sisään yliopistoon. Toinen mahdollisuus on pyrkiä tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa sellaisessa valintajonossa, jossa valinta tapahtuu aikaisempien yliopistossa suoritettujen, esimerkiksi avoimien yliopisto-opintojen perusteella. Muutamissa opinnoissa on myös mahdollisuus edetä tutkinto-opiskelijaksi ns. avoimen yliopiston väylän kautta.

Monille avoimet yliopisto-opinnot ovat myös hyvää valmennusta yliopiston valintakokeisiin. Avoimet yliopisto-opinnot ovat myös tapa tutustua opintojen sisältöön, etsiä omaa koulutusalaa ja kehittää akateemisia opiskeluvalmiuksia. Opinnoilla voi myös lisätä osaamistaan muuttuvassa maailmassa, edistää ammattitaitoaan ja täydentää aikaisempia opintoja.

Avoimet yliopisto-opinnot ovat joustavia

Tampereen yliopisto järjestää avointa opetusta Tampereella, Seinäjoella ja Porissa sekä muutamissa yhteistyöoppilaitoksissa ympäri Suomea. Opetusta järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin sekä päiväopetuksena tutkinto-opetuksen ryhmissä. Osa opetustarjonnastamme on toteutettu niin, että voit opiskella joustavasti paikasta riippumatta esim. verkko-opintoina.
Tampereen läsnä oleville tutkinto-opiskelijoille varataan paikkoja avoimen yliopisto-opetuksen ryhmiin. Nämä opinnot ovat tutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Syksyllä alkavaan avoimeen yliopisto-opetukseen on haku elokuussa ja kevätlukukaudella alkavaan opetukseen marraskuussa. Moniin opintoihin on jatkuva haku ja voit päästä mukaan myös kesken lukuvuotta, kannattaa kysyä!

Lisätietoja: