Koulutustarjonta

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Osaamistavoitteet

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen oppiaineiden opetusta luokilla 1-6. Opiskelija tiedostaa omat asenteensa perusopetuksen oppiaineisiin ja kykenee tarkastelemaan asenteitaan kriittisesti. Hän tuntee perusopetuksen oppiaineiden sisältöjen merkityksen kasvavalle lapselle ja tunnistaa oppiaineiden sisältöjen erityisluonteen sekä niiden taustalla olevia tieteen- ja taiteenaloja. Opiskelija osaa eritellä oppiaineiden pedagogisia kulttuureita sekä yhteiskunnallisia sidoksia ja osaa hyödyntää perusopetuksen oppiaineiden mahdollisuuksia maailman ilmiöiden tutkimisessa.

Arviointi numerolla 1-5.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

POM-opinnot ovat lähtökohtaisesti tarkoitetut luokanopettajaopiskelijoille. Aineenopettajan pedagogiset opinnot suorittaneet tai niihin 1+ -option saaneet TaYn kandidaatti- + maisteritutkinto-oikeuden omaavat opiskelijat voivat hakeutua lukuvuodesta 2017-2018 alkaen POM-opintoihin saadakseen ns. kaksoiskelpoisuuden ja mahdollisuuden toimia pätevänä opettajana sekä ala- että yläkoulussa. Näihin opintoihin hakeutuminen ei ole mahdolista Edun aikuiskoulutuksen pedagogisten opintojen opiskelijoille. Opiskelija voi sisällyttää POM-opinnot tutkintonsa valinnaisiin opintoihin. POM-opinnot toteutetaan kahden lukuvuoden aikana ja ne on opiskeltava annetun opetusohjelman mukaisesti. Opintoihin myönnettävä opiskeluoikeus on kahden peräkkäisen lukuvuoden mittainen.

POM-opintoihin valitun opiskelijan tulee aloittaa opintokokonaisuuden opinnot seuraavana syyslukukautena. Mikäli opiskelija joutuu keskeyttämään opintojen suorittamisen lakisääteisen syyn tai kansainvälisen opiskelijavaihdon vuoksi, siitä on ilmoitettava välittömästi opintokokonaisuuden vastuuopettajalle ja kasvatustieteiden tiedekunnan opintopalveluihin.

Opintojen rakenne

Sisältyvät opintojaksot

KASLOM1 Äidinkieli ja kirjallisuus, 5 op

KASLOM2 Kieli ja kielentäminen, 5 op

KASLOM3 Yksilö, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

KASLOM4 Kuva- ja mediakulttuurit, 5 op

KASLOM5 Matemaattiset aineet, 8 op

KASLOM6 Biologia ja ympäristötieto, 5 op

KASLOM7 Käsityö, 7 op

KASLOM8 Draama, 5 op

KASLOM9 Kuvataide, 5 op

KASLOM10 Liikunta, 5 op

KASLOM11 Musiikki, 5 op

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.