Sähkösavukkeet kiinnostavat nuoria yhä enemmän

Julkaistu 12.12.2016 - 09:20

Suomen 12 – 18 -vuotiaat käyttävät yhä enemmän sähkösavukkeita, myös ne, jotka eivät ole koskaan polttaneet tavallisia savukkeita. Sähkösavukkeiden käyttöön olivat yhteydessä enemmän muiden tupakkatuotteiden käyttö kuin sosioekonomiset tekijät. Nuorten yleisin syy sähkösavukkeiden käyttöön oli halu kokeilla jotain uutta, eikä niinkään tupakoinnin lopettaminen.

Tampereen yliopiston tutkijoiden tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin myös sähkösavukkeiden säännöllistä käyttöä ja syitä sen käyttöön. Tutkimusaineistona oli kaksi 12 – 18 -vuotiaiden suomalaisten kansallista kyselytutkimusta, joista saatiin yhteensä 10 233 nuoren vastaukset.

Valtaosa nuorista tiesi 2015, mitä sähkösavukkeet ovat. Tämä osuus kasvoi merkittävästi vuodesta 2013 vuoteen 2015 kaikissa ikä- ja sukupuoliryhmissä. Sähkösavukkeita käyttävien osuus kasvoi 17.4 prosentista 25 prosenttiin, ja näistä 25 prosentista puolet oli kokeillut nikotiininesteitä sähkösavukkeissa. Sähkösavukkeiden päivittäinen käyttö oli 2015 kuitenkin harvinaista, siitä kertoi vain 1.5 prosenttia vastaajista.

Päivittäinen tavallinen tupakointi oli merkittävin sähkösavukkeiden kokeiluun ja viikoittaiseen käyttöön yhteydessä oleva tekijä. Tupakoinnin kokeilu ja nuuskan ja vesipiipun käyttö yhdessä vanhempien tupakoinnin ja heidän matalan koulutustasonsa kanssa lisäsivät myös todennäköisyyttä nuoren säännölliseen sähkösavukkeiden käyttöön.

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka teini-ikäisten sähkösavukkeiden käyttö muuttui vuodesta 2013 vuoteen 2015. Tarkasteltavina olivat teini-ikäisten tietoisuus sähkösavukkeista, heidän sähkösavukkeiden käyttönsä ja se, millaisia nesteitä he käyttivät niissä sekä sähkösavukkeiden käytön tärkeimmät syyt.

- Sähkösavukkeet ovat nuorille melko uusi potentiaalinen nikotiiniriippuvuuden lähde, toteaa tutkija Jaana Kinnunen Tampereen yliopiston terveystieteiden yksiköstä.

- Varsinkin nikotiininesteiden käyttöä ja siirtymistä sähkösavukkeista perinteisiin savukkeisiin täytyisi tutkia lisää.

Tutkijat suosittelevat, että sähkösavukkeiden ja erityisesti nikotiininesteiden käyttö otettaisiin kaikkialla maailmassa osaksi nuorten terveyskäyttäytymisen tutkimuksia.

Tutkimusraportti on julkaistu kansainvälisessä International Journal of Environmental Research and Public Health -tiedelehdessä.

International Journal of Environmental Research and Public Health
http://www.mdpi.com/journal/ijerph

Jaana M. Kinnunen, Hanna Ollila, Pirjo L. Lindfors and Arja H. Rimpelä:  Changes in Electronic Cigarette Use from 2013 to 2015 and Reasons for Use among Finnish Adolescents. Int. J. Environ. Res. Public Health 2016, 13(11), 1114; http://dx.doi.org/10.3390/ijerph13111114

Lisätietoja:
Tutkija Jaana Kinnunen, 040 190 1667, jaana.m.kinnunen@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 12.12.2016