Yrjö Haila -palkinto TaY:n opiskelijalle

Julkaistu 11.12.2018 - 13:40

Tampereen yliopistosta aluetieteen ja ympäristöpolitiikan koulutusohjelmasta valmistuneen Tiia Tanskasen pro gradu -tutkielma on palkittu Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran vuosittain myöntämällä Yrjö Haila -palkinnolla.

Tanskasen tutkielma Gender mainstreaming in a water intervention: women's experiences in Sre Chea Commune in rural Cambodia käsittelee sukupuolten tasa-arvoa kehityshankkeessa, jonka tavoitteena oli parantaa vesihuoltoa kambodžalaisen Sre Chean maaseutukunnassa. Tutkielman ohjaajana toimi professori Pekka Jokinen.

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS ry järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla haetaan ansiokkaita maisteritason opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta. Palkinto on nimetty Yrjö Haila -palkinnoksi seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan ja maamme ensimmäisen ympäristöpolitiikan professorin kunniaksi. Palkinto jaettiin nyt viidennen kerran. Emeritusprofessori Haila luovutti palkinnon seuran Rovaniemellä järjestetyssä syyskollokviossa.

Gradukilpailuun jätettiin tänä vuonna 12 opinnäytetyötä kahdeksasta yliopistosta, yhdeksästä oppiaineesta. Tutkielmista kahdeksan oli kirjoitettu englannin, kolme suomen ja yksi ruotsin kielellä. Töiden arvioitsijoina toimivat YTT, tutkimuskoordinaattori Riikka Aro Jyväskylän yliopiston sosiologian yksiköstä ja FT, yliopistotutkija Esa Ruuskanen Oulun yliopiston historian, kulttuurin ja viestintätieteiden yksiköstä.

Tiia Tanskanen on tutkielmassaan kiinnostunut erityisesti paikallisten naisten rooleista ja toimijuuksista arjen vesihuollossa ja näiden näkökulmien huomioimisesta vesihuoltoa koskevassa kehityshankkeessa. Arvioijien mukaan hän hyödyntää tapaustutkimuksessaan ansiokkaasti etnografisia tutkimusmenetelmiä. Tanskanen tarkastelee naisten kokemuksia ja käytäntöjä ja toimijuuden toteutumista ja pohtii näiden kautta sukupuolinäkökulman huomioimista ja valtavirtaistamista (gender mainstreaming) kehityshankkeissa.

- Kyseessä on vaativa työ ja Tanskanen osoittaa hienoa kypsyyttä sen toteuttamisessa, palkinnon perusteluissa todetaan.

- Aihe on erittäin tärkeä – Kambodža on eräs ilmastonmuutoksen jo nyt kovasti kohtaavista maista, jossa sosiaalinen eriarvoisuus tuntuu sen seurauksena uhkaavasti lisääntyvän. Tieteellisten ansioidensa lisäksi työ auttaa jäsentämään kehitysyhteistyön toteuttamista käytännön tasolla tarjoten potentiaalisesti välineitä esimerkiksi kehitystyöhankkeiden suunnittelijoille.

Tiia Tanskasen tutkielma Tampub-julkaisuarkistossa