Tunteiden hallintaa digitaalisessa ympäristössä tutkitaan Tampereella

Julkaistu 3.12.2018 - 10:20

Suomen Akatemia on myöntänyt nelivuotisen rahoituksen professori Veikko Surakan johtamalle Tunteet Digitaalisessa Mediassa -tutkimushankkeelle. Rahoitus on osa Suomen Akatemian Media ja yhteiskunta -tutkimusohjelmaa.

Tutkimus keskittyy tärkeään asiaan, tunteiden hallintaan digitaalisessa viestinnässä. Tunteiden hallinta ja säätely on elintärkeää kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tunteiden hallinta vaikuttaa kuitenkin heikentyvän sosiaalisessa mediassa johtaen esimerkiksi mielipiteiden tunnesisältöiseen polarisoitumiseen siten, että keskustelulla on enää vähän yhteyttä alkuperäiseen keskusteltuun aiheeseen.

- Vaikka tunteita ilmaistaan laajasti tekstimuodossa sosiaalisessa mediassa, niiden toimintamekanismeista ja vaikutuksista käyttäytymiseen digitaalisessa viestinnässä tiedetään hyvin vähän, professori Surakka toteaa.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia miten tunteet viriävät, mitkä ovat niiden käyttäytymisseuraukset ja miten tunteiden säätelyä voisi edistää sosiaalisessa mediassa.

Hankkeessa tutkitaan sekä kokeellisin että laadullisin menetelmin, kuinka tunteet toimivat ja vaikuttavat digitaalisessa viestinnässä. Hanke toteutetaan monitieteisesti yhdistäen korkean tason osaamista ihminen-teknologia-vuorovaikutuksesta, tunteiden psykologiasta, kriittisestä käyttöliittymäsuunnittelusta, tietojenkäsittelytieteistä, tekoälystä ja teknologian etiikasta.

- Hanke edustaa uudenlaista ihminen-teknologia-vuorovaikutusta ja käyttöliittymäteknologian kehitystä, jonka potentiaaliset vaikutukset ovat merkittävät siksi, että digitaalisesta mediasta on tullut yhä merkittävämpi vuorovaikutuksen väline ja siten keskustelukulttuuria vahvasti muovaava tekijä, Surakka huomauttaa.

Hankkeen tuloksina syntyy käyttöliittymäteknologiaa, joka auttaa tulemaan tietoiseksi keskustelujen tunnesisällöistä joka puolestaan luo edellytyksiä tunteiden sopivaan ilmaisuun.

Professori Veikko Surakka Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunnasta on hankkeen vastuullinen johtaja, ja hän tutkimusryhmineen (http://www.uta.fi/sis/tauchi/esc/index.html) vastaa myös hankkeessa tehtävästä kokeellisesta ja tekoälyyn liittyvästä tutkimuksesta.

Apulaisprofessori Thomas Olsson Tampereen yliopiston New Social Research -ohjelmasta tutkimusryhmineen (https://research.uta.fi/technology-social-interaction/) vastaa hankkeessa tehtävästä laadullisesta ja käyttöliittymäsuunnittelututkimuksesta.

Hankkeen kansainväliset yhteistyökumppanit ovat professorit Gary Bente, Michigan State University, USA ja Robb Mitchell, University of Southern Denmark.

Yhteystiedot:

Professori Veikko Surakka, +358 40 557 3265                
veikko.surakka@uta.fi                 
                
Apulaisprofessori Thomas Olsson, +358 40 849 0819
thomas.olsson@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 3.12.2018