Tohtoriopintojen työelämänäkökulma laajenee

Julkaistu 15.9.2016 - 08:34

Tohtoreita valmistuu nykyisin niin paljon, etteivät he kaikki enää työllisty yliopistoihin. Tohtorikoulutuksen osaksi onkin alettu rakentaa laajempaa työelämänäkökulmaa ja työelämäyhteyksiä. Valtakunnallista TOHTOS-projektia koordinoi Tampereen yliopisto.

- Tutkimusosaamista tarvitaan ja yksityiset ja tutkimuslaitokset palkkaavat edelleen tohtoreita, toteaa TOHTOS-projektin päällikkö Jukka Sysilampi.

Suomalaiset säätiöt ovat jo aiemmin perustaneet Post Docs in Companies -ohjelman, jossa tohtorit työllistyvät ja heidän osaamisensa hyödyttää teollisuutta.  

Saman tyyppisiä ratkaisuja on kehitetty muissakin EU-maissa. Yliopistoilla ja yrityksillä on esimerkiksi Industrial Doctorates -ohjelmia, joissa voi suorittaa tohtorin tutkintoja.  

- On pohdittu, onko tohtorikoulutuksen akateemisuuden ja yritysten tarpeiden välillä ristiriitaa. Tutkimus pysyy akateemisena, mutta sen avulla voidaan kehittää yliopiston ulkopuolista työelämää ja toisinpäin, sanoo Tampereen yliopiston tutkijakoulun koordinaattori Olli Nuutinen.

TOHTOS-hanke pyrkii kehittämään työelämäyhteyksiä jo tohtorikoulutuksen aikana.

- Tohtorin tutkinnon kansallisiin tavoitteisiin lisättiin jo 2014 vaatimus laajasta työelämän asiantuntijuudesta ja kansainvälisestä osaamisesta. Yliopistoilla on melko suuri autonomia päättää tutkinnon sisällöstä, Nuutinen sanoo.

Tohtorikoulutuksessa on jo nykyisin yliopistomaailman ulkopuolisia ohjaajia ja mentorointia. Samoin on tutkintoon liitettäviä liikkuvuusjaksoja ulkomailla tai työelämässä yliopiston ulkopuolella.

Nuutinen on sitä mieltä, että yliopistojen työelämäpalvelut pitäisi ulottaa myös väitöskirjatutkijoihin. Sitä kautta kehittyvien asiantuntijoiden osaamista voitaisiin tehdä nykyistä näkyvämmäksi.

TOHTOS-projektin aikana viiden yliopiston verkosto kokoaa tohtoriopiskelijoille verkkoaineiston, jossa käsitellään muun muassa työelämän kirjoittamista, projektinhallintaa ja johtajuutta vuorovaikutuksessa.

Tohtoriopiskelijoita opastetaan myös kuvaamaan osaamistaan. Tavoitteena on kehittää digitaalinen väylä, jossa väitöskirjatutkijat voivat julkaista omat osaamisprofiilinsa ja jossa ne saavat näkyvyyttä.

Yliopistojen on tarkoitus jakaa keskenään oman tohtorikoulutuksensa hyviä työelämäkäytäntöjä. Ensimmäinen yhteinen seminaari järjestetään Tampereen yliopistossa lokakuussa, ja siinä käsitellään muun muassa ohjausta, urasuunnittelua, liikkuvuusjaksoja sekä mentorointia.

Keväällä 2016 alkanutta, vähän yli kaksivuotista projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Tampereen yliopiston lisäksi mukana ovat Itä-Suomen, Turun, Vaasan ja Oulun yliopistot.

TOHTOS-verkkosivut
Postdocs in Companies

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jukka Sysilampi, 050 359 7961
Koordinaattori Olli Nuutinen, 050 421 1096