Tietoarkiston Aineistopalkinto tutkimusprofessori Pasi Moisiolle

Julkaistu 16.9.2016 - 10:28

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on myöntänyt vuoden 2016 Aineistopalkinnon THL:n tutkimusprofessorille, dosentti Pasi Moisiolle Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -aineistosarjasta (2004–2013).

Moisio on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pitkien aineistosarjakokonaisuuksien arkistoinnin uranuurtaja. Neljä kertaa kerätty Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -aineistosarja on arkistoitu kokonaisuudessaan Tietoarkistoon. Aineiston arkistointia alettiin suunnitella jo 2000-luvun alussa, vuosia ennen avoimen tieteen buumin alkamista tai THL:n avoimuutta vahvistavan datapolitiikan julkistamista.

Hypa-tutkimus tarjoa luotettavaa tutkimusaineistoa suomalaisten hyvinvoinnista, yhteiskunnallisista mielipiteistä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä. Kyselytutkimuksen aineistonhallinta ja muuttujatason dokumentointi on tehty alusta asti erinomaisesti ja johdonmukaisesti. Hypa-aineistoa onkin käyttänyt jo yli kymmenen tutkijaa ja opiskelijaa.

Palkinnon vastaanotti Moision puolesta Katri Hannikainen-Ingman Tietoarkiston järjestämässä Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaarissa Tampereella 15. syyskuuta.

Hannikainen-Ingman kiitti Tietoarkistoa hienosti sujuneesta yhteistyöstä, jonka hän totesi mahdollistaneen Hypa-aineiston avoimen ja helpon tutkimuskäytön nyt ja tulevaisuudessa. Hannikainen-Ingman muisti puheessaan myös Stakesin edesmennyttä tutkimusprofessoria ja pääjohtajaa Matti Heikkilää, joka ensimmäisenä alkoi ajaa Hypa-aineiston avaamista tutkimuskäyttöön.

- Hänellä oli selkeä näkemys, että tutkimusaineistojen tulee olla avoimessa käytössä ja tutkijoiden saatavilla. 2000-luvun alussa tämä ei ollut niinkään selvää kuin tänä päivänä toistakymmentä vuotta myöhemmin.

Tietoarkisto myönsi tänä vuonna varsinaisen Aineistopalkinnon lisäksi myös Aineistonhallinnan kunniamaininnan. Sen sai Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa tutkijana toimiva Josefina Sipinen, joka on arkistoinut Tietoarkistoon ansiokkaasti pro gradunsa tutkimusaineiston Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015.

Tietoarkisto myöntää Aineistopalkinnon huomionosoituksena henkilölle, tutkimusryhmälle tai organisaatiolle, joka on osoittanut esimerkillistä aineistonhallintaa ja tutkimusaineiston koko elinkaaren huomioimista aineistonkeruun suunnittelussa sekä aineiston keräämisessä, organisoinnissa ja arkistoinnissa. Ensimmäisenä palkinnon sai vuonna 2014 taiteen tohtori Michail Galanakis ja toisena VTT:n Janne Kivivuori.

Lisätietoja:
Tietopalveluasiantuntija Hannele Keckman-Koivuniemi, 040 190 1439