Tamperelaisopiskelijalle maaseutututkimuksen gradupalkinto

Julkaistu 3.12.2018 - 14:31
Maiju Rekola
Maiju Rekola palkittiin gradusta, joka käsittelee kokemustietoa valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa.

Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelija Maiju Rekola on saanut Maaseudun uusi aika -lehden (Mua-lehti) vuoden 2018 gradupalkinnon. Lehteä kustantaa vuonna 1999 perustettu Maaseudun uusi aika -yhdistys, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Maiju Rekola palkittiin gradustaan Kokemuksellinen tieto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa. Tutkielman tulokset osoittavat, että kokemuksellista tietoa hyödynnetään varsin heikosti maisema-alueiden inventoinneissa.

Gradussa kehitettyä mallia voidaan hyödyntää ja jalostaa tulevissa maisema-alueiden päivitysinventoinneissa. Arvosteluraati arvosti Rekolan työn jäsentyneisyyttä, perehtyneisyyttä, oivaltavuutta ja innovatiivisuutta. Näin työstä muodostui hyvin jäsentynyt kokonaisuus, joka pidättyi hyvin asiassa ja kuvasi selkeää ajatteluprosessia aina ensimmäisestä sivusta viimeiseen sivuun asti.

Maiju Rekola: Kokemuksellinen tieto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa. Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto 2018.