Tampereen yliopiston Arvossa tutkitaan tulevaisuuden terveyttä varten

Julkaistu 26.9.2016 - 10:29

Vihkiäisjuhla torstaina 6.10.

Merkittävä osa suomalaisen lääketieteen, biotieteiden ja terveystieteiden kärkitutkijoista on muuttanut saman katon alle Tampereella, jossa nämä yliopiston alat saivat syksyn aluksi uudet tilat. Arvo Ylpön mukaan Arvo-nimen saaneessa rakennuksessa tutkitaan muun muassa eturauhassyöpää, keliakiaa, rokotteita ja ateroskleroosia eli valtimonkovettumatautia. Kantasolututkijat kehittävät menetelmää silmän verkkokalvon vaurioiden korjaamiseen kantasolujen avulla ja gerontologit ihmisen vanhenemista. Nämä tutkimukset voivat vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään.

– Tavoitteena on, että kun opimme ymmärtämään taudin mekanismeja, voisimme kehittää uusia hoitomuotoja, sanoo sisätautiopin professori ja Keliakiatutkimuskeskuksen johtaja Katri Kaukinen.

Hän puhuu keliakian tutkimuksesta, mutta sama periaate ohjaa muidenkin alojen tutkijoita.

Tampereen yliopiston keliakiatutkimus on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista, koska se kattaa koko elämänkaaren eikä rajoitu vain tiettyyn ikäryhmään. Tutkimuksessa on viisi päälinjaa: aikuisten keliakian kliininen tutkimus, ihokeliakian tutkimus, lasten keliakian tutkimus sekä taudin taustamekanismeihin keskittyvä immunobiologian ja genetiikan perustutkimus. Tutkijat ovat muun muassa sisätautien, ihotautien, lastentautien, neurologian, hematologian, perusterveydenhuollon, mikrobiologian, biokemian, immunobiologian ja genetiikan asiantuntijoita.

BioMediTech-instituutissa tehdään edistynyttä tutkimusta kantasoluilla. Solu- ja kudosteknologiaa tutkii ja kehittää neljä tutkimusryhmää. Esimerkiksi silmäsairauksien kantasolututkimuksessa ollaan pitkällä. Apulaisprofessori Heli Skottman ryhmineen on pystynyt kasvattamaan silmän verkkokalvon vaurioita korjaavia kantasoluja. Menetelmästä ollaan kehittämässä kantasoluhoitoa.

Professori Timo Vesikarin johtama Rokotetutkimuskeskus on mukana useissa suurissa kliinisissä rokotetutkimuksissa, mutta samalla tehdään omaa tieteellistä tutkimusta. Lasten norovirus-rotavirus-yhdistelmärokotteen kehittäminen on tutkimuskeskuksen uusimpia saavutuksia. Tulevaisuudessa rokotteita ehkä käytetään sairaalabakteereja vastaan tai tupakanhimon voittamiseen.

Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC) taas kokoaa monien tieteenalojen edustajia tutkimaan ihmisen vanhenemista ja ikääntyvän yhteiskunnan haasteita. Laajassa Tervaskannot 90+ -hankkeessa selvitetään pitkäikäisyyden yleistymistä, vanhenemisen biologista perustaa ja hyvän elämän edellytyksiä hyvin korkeassa iässä. – Tulokset antavat myös tietoa siitä, miten iäkkäiden lääketieteellinen hoito ja pitkäaikaishoito olisi vanhan ihmisen ja yhteiskunnan kannalta paras järjestää, kertoo professori Marja Jylhä

Huippumodernissa rakennuksessa toimii myös Taitokeskus. Se on simulaatiotila, jossa lääkärit, sairaanhoitajat ja alan muut ammattilaiset sekä opiskelijat voivat harjoitella vaativia päivystystilanteita tai erilaisia toimenpiteitä myös tiimeinä. Keskus on Tampereen yliopiston, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen.

Arvo sijaitsee Tampereen yliopistollisen sairaala-alueen reunassa, osana Tampereen ripeästi kasvavaa terveysalan opetus-, tutkimus-, hoito- ja kehittämiskeskittymää.

Rakennuksen ensimmäinen osa valmistui 2009. Sen ja nyt käyttöön otetun uuden rakennusosan on suunnitellut arkkitehti Matti Mastosalo arkkitehtitoimisto Helamaa&Heiskanen Oy:stä. Tampereen yliopisto on vuokrannut uuden rakennusosan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä. Tilaa siinä on noin 22 000 neliömetriä ja opetustiloissa yhteensä noin 1 800 paikkaa. Talossa työskentelee noin 600 ihmistä ja opiskelijoita on noin 1 000. Uusi rakennusosa maksoi 67 miljoonaa euroa.

Arvon vihkiäisjuhla alkaa uusissa tiloissa torstaina 6.10. klo 13.00. Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Tampereen yliopiston tilapalvelupäällikkö Taina Vimpari ja projektiarkkitehti Pasi Pikkarainen kierrättävät kiinnostuneita toimittajia ja kuvaajia rakennuksessa torstaina 6.10. klo 11.30 - 12.30. Tutustumiskierros alkaa pääsisäänkäynnin aulasta vahtimestareiden tiskin edestä. Kierrokselle ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Pääsisäänkäynti on Lääkärinkadun puolella keltaisen ja turkoosin rakennusosan yhtymäkohdassa. Sisäänkäynnin vieressä lukee Tampereen yliopisto ja ARVO.

Arvo, Lääkärinkatu 1, Tampere

Lisätietoja:

Lääketieteen yksikön johtaja Matti Lehto, 0500 621 705
BioMediTechin johtaja Hannu Hanhijärvi, 050 537 8797
Terveystieteiden yksikön johtaja Juha Teperi, 040 513 3714

Hallintojohtaja Petri Lintunen, 050 301 9791
Tilapalvelupäällikkö Taina Vimpari, 050 593 4943

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 26.9.2016