Tampereen yliopisto panostaa tutkimukseen ja koulutuksen rakenteelliseen kehittämiseen

Julkaistu 14.12.2016 - 17:16

Tampereen yliopisto kohdentaa yli seitsemän miljoonaa euroa strategiansa mukaisiin tavoitteisiin ensi vuonna.

Yliopiston hallituksen hyväksymän linjauksen mukaisesti strategista rahoitusta suunnataan yhteensä lähes neljä miljoonaa euroa tutkijakollegiumille ja kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkeiden tukemiseen. Sekä tutkimuksen huippuyksiköille että Kaupin kampuksen laboratoriotoimintaan strategista rahoitusta on vuoden 2017 talousarvioissa varattu noin 800 000 euroa kullekin. Koulutuksen strategisten hankkeiden tukemiseen on varattu noin puoli miljoonaa euroa.

Osana vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen valtakunnallista rakenteellista kehittämistä Tampereen yliopisto luopuu ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta. Ranskan kielen perus- ja aineopinnot sisällytetään suunnitteilla olevaan kielten tutkinto-ohjelmaan uudessa viestintätieteiden tiedekunnassa. Tampereelta valmistuville kandidaateille luodaan yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa sujuva mahdollisuus jatkaa ranskan kielen syventäviä opintoja maisterintutkintoon esimerkiksi Helsingin yliopistossa.

Tampereen yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 14.12.2016 yliopiston toiminnan linjaukset vuoteen 2020 saakka sekä talousarvion vuodeksi 2017. Ensi vuonna yliopistossa on edelleen voimassa jo aiemmin päätetty, vuoteen 2019 ulottuva talouden sopeuttamissuunnitelma.