Tampere3-hanke organisoidaan uudelleen

Julkaistu 19.1.2017 - 11:17

 

Korkeakoulut ovat sopineet Tampere3-hankkeen uudelleenorganisoimisesta. Tavoitetta ollaan siirtämässä niin, että uuden korkeakoulukonsernin toiminta käynnistyisi 1.1.2019.

Hanketta johtamaan perustetaan johtoryhmä, jonka puheenjohtajaksi tulee TaY:n hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimo ja jäseniksi TTY:n rehtori Mika Hannula sekä TaY:n vararehtori Harri Melin ja TAMKin varatoimitusjohtaja Mikko Naukkarinen. Johtoryhmän ensimmäisenä tehtävänä on valmistella Tampere3-hankkeen tiekartta sekä muodostaa uusi hankeorganisaatio.

- Kaiken kaikkiaan tärkeintä tässä johtoryhmän työskentelyssä on jatkuvuus, jotta jo tehtyä valmistelutyötä ei mene hukkaan. Myös yliopistojen hallintojohtajat ja strateginen ohjausryhmä tukevat Tampere3:n työtä, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso.

Hankkeelle perustettavaan strategiseen ohjausryhmään kuuluvat kaikkien korkeakoulujen hallitusten puheenjohtajat ja rehtorit.

 

Lisätietoja:

Rehtori Liisa Laakso, puh: 044 318 0861, rehtori@uta.fi