Pirkanmaan osuuspankit ja OP Ryhmä lahjoittavat Tampereen yliopistoille 600 000 euroa

Julkaistu 23.11.2016 - 14:26

Pirkanmaan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Pirkanmaan osuuspankit ja OP Ryhmä lahjoittavat Tampereen yliopistolle ja Tampereen teknilliselle yliopistolle yhteensä 600 000 euroa.

– Osuuspankit haluavat kantaa yhteiskuntavastuuta paikallisesti. Uskomme, että koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen edistää Pirkanmaan alueen elinvoimaisuutta ja kansalaisten hyvinvointia, OP Tampereen toimitusjohtaja Mikko Rosenlund toteaa.

Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso ja Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Mika Hannula kiittävät merkittävästä tuesta. Tämä on ensimmäinen lahjoitus, joka on suunnattu yliopistojen yhteiseen käyttöön.

– Tämä on kiitos pitkäaikaisesta yhteistyöstä, jota olemme tehneet OP Ryhmän kanssa. Tampereen yliopiston kauppatieteissä on panostettu osuustoiminnallisen liiketoiminnan tutkimukseen ja tutkinto-ohjelmassa toimii Suomen ainoa vakuutustieteen professuuri, kertoo rehtori Liisa Laakso.

Uudet monialaiset avaukset yhteistyöhön kiinnostavat molempia yliopistoja. Palveluiden digitalisaatio ja finanssialan uudet rohkeat avaukset uusille toimialoille, kuten terveyspalveluihin, avaavat yliopistoille uusia tutkimushaasteita.

– Kumppanuus yliopistojen kanssa tarjoaa yrityksille mahdollisuuden ketterään yhteistyöhön vaikkapa uuden teknologian ja palveluiden kehittämisessä. Yliopiston jatkuva ja aktiivinen yritysyhteistyö varmistaa sen, että antamamme koulutus on relevanttia tässä ajassa ja tulevaisuudessa, rehtori Mika Hannula kertoo.

Pirkanmaan OP-liiton puheenjohtaja Anssi Mäkelä toteaa, että on hienoa olla mukana lahjoituksessa ja näin edistämässä paikallista elinkeino- ja kulttuurielämää, jota yliopistot ovat Pirkanmaalla rikastamassa.

Lisätietoja:
Tampereen yliopisto, viestintäjohtaja Katja Kannonlahti, 040 190 1329, katja.kannonlahti@uta.fi
Tampereen teknillinen yliopisto, viestintäjohtaja Katja Ayres, 040 849 0505, katja.ayres@tut.fi
OP Tampere, toimitusjohtaja Mikko Rosenlund, 050 68 092, mikko.rosenlund@op.fi