Kari Neilimo Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi

Julkaistu 17.1.2017 - 09:29

Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi on valittu vuorineuvos, taloustieteiden tohtori Kari Neilimo. Neilimo toimii useiden yritysten hallituksissa ja hän on työskennellyt muun muassa SOK:n pääjohtajana ja liiketaloustieteen professorina. Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtajana hän toimi myös 2009 – 2012. Kari Neilimon erityisala on strateginen johtaminen.

- Tampereen yliopistoa on viime vuosien aikana jämäkästi kehitetty modernina ja monialaisena yliopistona, joka kykenee antamaan kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista yliopisto-opetusta sekä harjoittamaan vaativaa tieteellistä tutkimusta. Myös yliopiston, ympäröivän yhteiskunnan ja elinkeinoelämän välisiä kumppanuuksia on vahvistettu. Nämä molemmat kehittämislinjat tulevat jatkumaan myös lähivuosina, sanoo Neilimo.

Hallituksen puheenjohtaja myös korostaa yhteisön mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuuteen.

- Yliopisto on professoreiden, henkilöstön ja opiskelijain yhteisö. On erittäin tärkeää, että yliopistoa kehitettäessä jokainen tuntee kuuluvansa Tampereen yliopisto -yhteisöön. Lähivuosien keskeisin strateginen hanke on Tampere3. Hankkeen hyödyt ovat merkittävät yliopistoyhteisölle, Tampereelle, Pirkanmaalle ja koko Suomelle, linjaa hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen varapuheenjohtajajana jatkaa johtaja Seija Ilmakunnas Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.  

Hallituksessa on kaikkiaan 11 jäsentä, he ovat järjestelmäasiantuntija Leena Heino, professori Risto Heiskala, johtaja Rauno Ihalainen, johtaja Seija Ilmakunnas, professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, kauppatieteiden ylioppilas Eero Kiiski, yliopistotutkija Jaana Parviainen, toiminnanjohtaja Marita Ruohonen, johtaja Petri Räsänen ja psykologian kandidaatti Taru Smolander.  Hallituksen jäsenistä laajemmin yliopiston verkkosivuilla.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan hallitus nimitti yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD) johtajan tehtävään YTM Helena Laaksosen.

Lisätiedot:
Rehtori Liisa Laakso, 044 318 0861, liisa.laakso@uta.fi
Hallituksen puheenjohtajan haastattelupyynnöt:
Viestintäjohtaja Katja Kannonlahti, 040 190 1329, katja.kannonlahti@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 17.1.2017