Käännöstieteen professori Kaisa Koskinen tutkii myös Hervannan kielimaisemaa

Julkaistu 16.8.2016 - 10:17

Filosofian tohtori Kaisa Koskinen aloitti elokuun alussa työnsä käännöstieteen professorina Tampereen yliopistossa. Professuurin alana on kääntäminen ja tulkkaus kieliparissa suomi ja englanti.

Yksi Koskisen viimeaikaisista tutkimusteemoista on ollut kääntämisen ja tulkkauksen tarkastelu Tampereen paikallisessa kontekstissa, niin nykyhetkessä kuin Tampereen historiassakin.  Hän on tutkinut muun muassa sitä, millä tavoin ja missä määrin käännöksillä tuotetaan monikielisyyttä Hervannan kielimaisemassa ja sitä, miten kääntämistä käytettiin 1870-luvun kaupunginhallinnossa suomen kieltä edistävän kielipolitiikan välineenä. 

- Nykyajan ja menneisyyden kielellisten käytänteiden tutkiminen auttaa hahmottamaan keinoja ratkaista tällä hetkellä ajankohtaisia monikielisyyden, kielipolitiikan, maahanmuuton ja kotoutumisen kysymyksiä, Koskinen sanoo.

Koskinen tunnetaan erityisesti kääntämisen sosiologian asiantuntijana. Hän on tutkinut muun muassa EU:n viestintää ja EU-kääntämistä ja kehittänyt kenttätyön menetelmiä käännöstieteen tarpeisiin. Hän on myös suomentanut yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta.

Lahdessa syntynyt Koskinen on suorittanut akateemiset opintonsa Tampereen yliopistossa, jossa väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 2000. Tampereen yliopistoon hän siirtyi Itä-Suomen yliopistosta käännöstieteen professorin tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa professorin sijaisena Tampereen yliopistossa.

Koskinen kuuluu Suomalaiseen Tiedeakatemiaan, johon jäsenet kutsutaan heidän tieteellisten ansioidensa perusteella.

Koskinen on kansainvälisesti erittäin verkottunut tutkija ja kuuluu useiden koulutusverkostojen johtoryhmiin ja käännöstieteellisten julkaisujen toimituskuntiin. Viime vuosina kansainvälisen yhteistyön keskiössä on ollut etenkin käännöstieteen alan tohtorikoulutus ja kääntäjänkoulutuksen kehittäminen ja tutkimus.

Lisätietoja:
Professori Kaisa Koskinen, 050 318 1193, kaisa.a.koskinen@uta.fi