Feministinen rauhantutkimus verkostoituu kansainvälisesti

Julkaistu 27.6.2016 - 15:03

Tampereella 28.–29.6.2016 pidettävä työpaja käynnistää tutkijoiden ja rauhanaktivistien tapaamisten sarjan

Feministiset rauhantutkijat ja rauhanaktivistit perustavat kansainvälisen verkoston, jonka käynnistävä työpaja järjestetään Tampereella 28.–29.6.2016.

Työpaja aloittaa kolmen tapaamisen sarjan, joiden tavoitteena on vahvistaa yhteyksiä feministisen rauhanliikkeiden ja tutkijoiden välillä.

Työpajojen ja verkoston tarve syntyi havainnosta, että feministinen näkökulma ja menetelmät ovat edelleen rauhantutkimuksessa marginaalissa vuonna 2016. Sukupuolianalyysi ja feministinen näkökulma puuttuvat lähes täysin rauhantutkimuksen johtavien lehtien palstoilta. Kuitenkaan politiikan kentällä esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1325 (Naiset, rauha ja turvallisuus) ei luultavasti olisi saavutettu ilman feminististä rauhantyötä.

Valtavirran rauhantutkimus ei kiinnitä huomiota feministisiin teorioihin, jotka koskevat sukupuolittunutta rauhaa ja väkivaltaa. Sen sijaan se puhuu naisista ja miehistä tai kahdesta sukupuolesta siten, että niiden oletetaan suhtautuvan väkivaltaan eri tavoin. Pahimmillaan naispuolisia rauhantutkijoita siteerataan miespuolisten tutkijoiden vaimoina eikä itsenäisinä tutkijoina.

Feministinen lähestymistapa on asteittain saavuttanut jalansijaa ja tunnustusta, vaikka valtavirran rauhantutkimus on vaientanut feministisiä ääniä. Sama vaientamisen linja koskee läheisiä oppialoja kuten kansainvälistä politiikkaa, politiikan tutkimusta, kehitystutkimusta, sosiologiaa ja antropologiaa.

Feministinen näkökulma on tuonut rauhantutkimukseen paljon uutta. Feministit ovat kyseenalaistaneet uskomuksen naisista ”luonnostaan rauhanomaisina” ja tutkineet myös maskuliinisuden merkitystä sekä miesten asemaa konfliktin tai vaikkapa raiskausten uhrina. He ovat tutkineet rakenteellista väkivaltaa, sukupuolen yhteyttä väkivaltaan ja hierarkioihin, rotua, kansallisuutta, luokkaa, kastijakoa ja seksuaalisuutta.

Feministinen rauhanaktivismi on saanut paljon aikaan. Naisten kansainvälinen rauhanjärjestö WILPF (The Women’s International League for Peace and Freedom) perustettiin jo vuonna 1915. Sen jälkeen on syntynyt lukematon joukko maailmanlaajuisia rauhanjärjestöjä, jotka ajavat syrjinnästä ja väkivallasta vapaita, sukupuolisensitiivisiä rauhannäkemyksiä.

Tampereen tapaamisen järjestävät Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus Tapri Suomesta, Lundin yliopisto Ruotsista ja Tromssan yliopisto Norjasta yhteistyössä Suomen rauhantutkimusyhdistyksen kanssa.

Työpajan avauskeskustelu tiistaina 28.6.2016 on avoin yleisölle, ja siihen osallistuu myös oikeushammaslääkäri Helena Ranta: Opening Panel for the first Feminist Peace Research Network meeting

Lisätietoja: Tiina Vaittinen, puh. 050 300 8405, tiina.vaittinen@uta.fi