EDU sai rahoituksen monikulttuurisuuden erikoistumiskoulutukseen

Julkaistu 5.1.2016 - 12:48

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kasvatustieteiden yksikölle (EDU) 174 000 euroa  Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen järjestämiseen. 

Koulutuksen taustalla on Tampereen, Turun, Jyväskylän, Itä-Suomen ja Lapin yliopistojen muodostama konsortio, joka on tehnyt sopimuksen koulutuksen järjestämisestä.

Monikulttuurisuutta pidetään keskeisenä osana opettajien ammattitaitoa. Uusi erikoistumiskoulutus vastaa opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten kasvaviin osaamistarpeisiin työskennellä paitsi kulttuurisesti, myös kielellisesti monimuotoistuvassa oppimisympäristössä. Opettajien on ymmärrettävä kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja identiteettien rakentumisessa.

Erikoistumiskoulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia kulttuuri- ja kielitietoisen opetuksen toteuttamiseen ja yleisemmin kulttuurienväliseen viestintään ja oppivat kehittämään valmiuksiaan toimia kielellisesti, kulttuurisesti ja etnisesti moninaisissa opetustilanteissa.

Koulutuksessa perehdytään kulttuuriseen moninaisuuteen kouluun, koulutusjärjestelmiin ja yhteiskuntaan vaikuttavana tekijänä sekä kulttuurista moninaisuutta koskeviin tutkimuksiin.  Koulutuksen osaamistavoitteita ja sisältöjä käsitellään opetuksen, koulun kehittämisen sekä yhteiskunnallisella ja koulutuspoliittisella tasolla.

Erikostumiskoulutukset ovat uusia, vähintään 30 opintopisteen laajuisia oppimiskokonaisuuksia, jotka täydentävät aiempaa korkeakoulututkintoa. Erikoistumiskoulutukset perustuvat korkeakoulujen opetukseen ja tutkimukseen sekä työelämätarpeeseen.

Koulutus on suunnattu luokan- ja aineenopettajille sekä kaikille kasvatus-ja koulutusalan toimijoille, joilla on ylempi korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus opetus- ja kasvatusalalta.

Tampereen yliopistolle myönnetty toteuttamishanke päättyy keväällä 2018. 

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Tea Seppälä, 050 318 7700