Artikkeli nuorista työttömistä palkittiin Työelämän tutkimus -lehden parhaana

Julkaistu 4.11.2016 - 08:52

Julkaisuvapaa torstaina 3.11.2016 klo 16.00

Projektitutkija Sami Ylistön artikkeli Miksi työnhaku ei kiinnosta? Nuorten pitkäaikaistyöttömien työnhakuhaluttomuudelle kertomia syitä on palkittu Työelämän tutkimus - Arbetslivsforskning -lehden vuosien 2014 - 2016 parhaana artikkelina.

Paras artikkeli valitaan ja palkitaan lehden kulloisenkin päätoimittajan kolmivuotiskaudelta. Ylistön artikkeli on julkaistu lehden numerossa 2/2015.
Tunnustus luovutetaan Nordic Working Life Conferencen / Työelämän tutkimuspäivien tilaisuudessa Tampereen yliopistossa torstaina 3. marraskuuta.

Professori Riitta Viitala Vaasan yliopistosta valitsi artikkelipalkinnon saajan viiden finalistin joukosta.

Viitala perustelee valintaansa mm. näin:

”Moni työelämän tutkija ja työelämän vaikuttaja katsoo nuorten syrjäytymistä kaukaa eikä kovinkaan hyvin pysty ymmärtämään, mistä siinä lopulta on kysymys. Sami Ylistön artikkeli auttaa ymmärtämään nuorten omaa näkökulmaa erottelukykyisemmin ja saamaan samalla kiintopisteitä nuorten tukemiseen matkalla työelämään. Artikkelia voi mielihyvin suositella työelämätukijoiden lisäksi kaikille, joilla on vaikutusvoimaa syrjäytymisuhan alla olevien tai jo syrjäytyneiden nuorten elämässä. Siitä voivat hyötyä poliittiset päättäjät, nuorten parissa työskentelevät ja myös nuorten läheiset.”

”Artikkeli on kirjoitettu niin, että se vaikuttaa sekä lukijan tietoperustaan että tunteisiin. Siksi se vaikuttaa. Työelämän ulkopuolelle jäävät nuoret eivät useinkaan nouse barrikadeille, vaan jäävät hiljaa sivuun. Siksi tämä artikkeli on tärkeä. Se toimii äänitorvena heille, joiden oma ääni ei työelämässä kanna. Tämä on työelämän tutkijoiden tärkeimpiä tehtäviä.”

Sami Ylistö toimii projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa. Artikkelin voi lukea Työelämän tutkimusyhdistyksen sivuilta
www.tyoelamantutkimus.fi

Lisätietoja:
Professori Antti Saloniemi, 050 520 1824, antti.saloniemi@uta.fi
Tampereen yliopisto

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 3.11.2016