Alenius palkittiin väitöskirjasta

Julkaistu 21.11.2016 - 14:42
Pauliina Alenius/ Kuva: Jonne Rebvall
Pauliina Alenius sai palkinnon vuoden parhaasta kasvatustieteellisestä väitöskirjasta. Kuva: Jonne Renvall

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yliopisto-opettaja Pauliina Alenius on saanut Suomen kasvatustieteellinen seuran palkinnon vuoden parhaasta kasvatustieteellisestä väitöskirjasta.

Aleniuksen väitöskirja ”Informal learning in a transnational setting: exploring learning spaces of people migrating between Estonia and Finland” (Informaali oppiminen ylirajaisessa ympäristössä: Suomen ja Viron välillä muuttavien siirtolaisten oppimistilojen tarkastelua) tarkastettiin Tampereen yliopistossa toukokuussa 2015.

Väitöskirja käsittelee Virosta Suomeen muuttaneiden ja maiden välillä liikkuneiden siirtolaisten arkipäivän oppimiskokemuksia ja erilaisia oppimisympäristöjä ylirajaisuuden näkökulmasta.

Valitsijalautakunnan mielestä tutkimus on hyvin kunnianhimoinen ja innovatiivinen. Se pyrkii ylittämään tieteiden väliset rajat ja tuottaa uutta tietämystä sekä transnationaalisuuteen että informaaliin oppimiseen.

Väitöskirja ammentaa voimansa kahdelta tieteenalalta: kasvatustieteistä ja maahanmuuttotutkimuksesta. Tutkimus tuottaa arvokasta tietoa maantieteen, sosiologian ja sosiaalipolitiikan tutkijoille sekä käyttöainesta koulutuspolitiikan tekijöille.

Tutkimustulokset osoittavat, että ylirajaisissa oppimistiloissa niin siirtolaiset kuin kantaväestökin voivat omaksua ja jakaa uusia käsityksiä ja toimintatapoja sekä luoda identiteettiään arkipäivän sosiaalisen toiminnan kautta.

Tutkimus rakentaa arkipäivän toiminnan kolmen laajan transnationaalisen oppimisympäristön, kodin, työpaikan ja kansalaisryhmien toiminnan varaan. Näissä ympäristöissä maahanmuuttajat rakentavat jatkuvasti sosiaalista identiteettiään.

Vuoden 2015 parhaan kasvatustieteellisen väitöskirjan palkinto luovutettiin Kasvatustieteiden päivillä Turussa.