Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800-teoksen julkistamistilaisuus

Alkaa
Alkaa kello
15.15
Paikka

Pinni B:n luentosali B3116

Järjestäjä(t)

SOC/Historia

Ohjelmassa kirjan esittelyä, kirjoittajien puheenvuoroja ja lopuksi tarjoilua.

Tarjoilun järjestämisen vuoksi pyydämme ilmoittautumisia pe 7.12. mennessä.

Alkuperäislähteisiin perustuva tutkimus tuo uutta tietoa tilattomien määrästä, toiminnasta ja asemasta 1600- ja 1700-luvuilla.

Säätyjärjestelmän ulkopuolella tai reunoilla olevat ryhmät, kuten torpparit, palkolliset, sotaväki ja itselliset, muodostivat sekä määrältään että merkitykseltään huomattavan osan varhaismodernin ajan maaseutuväestöstä. Kuitenkin perinteistä historiakuvaa hallitsee käsitys yhtenäisestä ja varsin pysyvästä sääty- ja talonpoikaisyhteiskunnasta, jossa maanviljely ja maanomistus yhdistivät suurinta osaa väestöstä.

Tutkimuksessa Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800 tarkastellaan, millainen merkitys ja asema tällä suurella ja muuttuvalla joukolla, tilattomilla oli Länsi-Suomen maaseudulla 1600-luvulta 1800-luvulle.

Jo käsitteenä tilattomuus oli monikerroksinen ja myös ajoittain vaihteleva ilmiö. Tässä teoksessa tilattomuutta lähestytään yhteiskunnallisen aseman lisäksi myös tilanteena, joka kosketti suurinta osaa väestöstä vähintäänkin lyhytkestoisena elämänvaiheena.

Reunamailla perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja alkuperäislähteiden käyttöön ja antaa tuoreita näkökulmia Suomen yhteiskunta- ja sosiaalihistoriaan sekä väestökehitykseen. Teoksessa tarkastellaan neljää aiheeseen liittyvää kokonaisuutta: 1) tilattomien merkitys ja asema työvoimana, 2) tilattomien suhde maanomistukseen, maankäyttöön ja viljelyyn, 3) tilattoman väestön kategorisointi ja 4) sosiaalinen liikkuvuus ja tilattomuuden synty sekä tilattomuus elämänvaiheena.

Reunamailla-teos on Yhteisön reunamailla, tilallisten varjossa -tutkimushankkeen tulos. Kirjoittajat ovat FT Sofia Gustafsson (Helsingin yliopisto), FT Ulla Koskinen (Jyväskylän yliopisto), FT Riikka Miettinen (Tampereen yliopisto), FT Tiina Miettinen (Tampereen yliopisto), FT Panu Pulma (Helsingin yliopisto), FT Petri Talvitie (Helsingin yliopisto), FT Merja Uotila (Jyväskylän yliopisto), FT Ella Viitaniemi (Tampereen yliopisto), FT Heikki Vuorimies ja FT Jorma Wilmi (Jyväskylän yliopisto).

Reunamailla. Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800.
Toim. Riikka Miettinen ja Ella Viitaniemi
ISBN 9789518580143
Historiallisia Tutkimuksia 278, SKS 2018

 

 

Lisätietoja

Tutkijatohtori Riikka Miettinen, 050 437 7345