Moraali vuorovaikutuksen ulottuvuutena

Alkaa
Päättyy
Paikka

Tampereen yliopisto

Järjestäjä(t)

UTA COMS ja SOC, TTY

Moraali ja moraaliset kysymykset voivat näkyä vuorovaikutuksessa ja sen analyysissa monella eri tavalla. Yhtäältä moraalisten kysymysten voi ajatella näkyvän useimmissa vuorovaikutustilanteissa ja nousevan relevanteiksi eri vuorovaikutuskäytänteiden analyysissa. Toisaalta on olemassa vuorovaikutustilanteita, joita jäsentämässä moraalinen ulottuvuus on keskeinen.

Keskusteluntutkimuksen päivillä pohditaan vuorovaikutuksen ja moraalisen suhdetta erilaisissa arkisissa ja institutionaalisissa ympäristöissä. Olennaisia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Minkälaisia moraalisia ulottuvuuksia sisältyy vuorovaikutustilanteisiin ja vuorovaikutusilmiöihin? Minkälaiseen moraaliin vuorovaikutustilanteen osapuolet orientoituvat ja tekevät näkyväksi toiminnassaan? Minkälaisia moraalisia kysymyksiä ja dilemmoja vuorovaikutustutkimus voi selvittää – tai synnyttää?

Päivien pääpuhuja on professori Anssi Peräkylä, joka puhuu aiheesta Uhanalainen minuus vuorovaikutuksessa.

Keskusteluntutkimuksen päivien verkkosivut

Lisätietoja

Aija Logren, 050 318 7110